Utrustning

Moderna maskiner för de som bygger Sveriges grund

Vi har en modern och välfungerande bas av egen utrustning. Samtliga maskiner har en hög tillgänglighet och ingår i vårt serviceprogram för att säkerställa bästa möjliga underhåll och prestanda. Vi arbetar aktivt för att välja fordon med mindre miljöbelastning och för en bättre arbetsmiljö, vilket innebär att alla nyinvesteringar som görs genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik och utrustning. För att klara av samtliga våra uppdrag både i hög- och lågsäsong hyr vi även in maskiner och annan utrustning från externa partners. Vi är alltid intresserade av bra samarbetspartners, så om ni har maskiner som klarar våra höga kvalitets- och tillgänglighetskrav, kontakta oss gärna.

volvoa25dumper_page.jpg

Dumpers

Volvo A 25D, för materialtransport, med en last förmåga på 20 ton i terräng.

img0122_page.jpg

Spridare

Universalspridare av olika fabrikat, för spridning av bland annat kalk, kompost och slam. Våra nyaste spridare är Bunning ST-185 med vågsystem och GPS-styrning.
sållverk_page.jpg

Sållverk

Trumsiktar med utbytbara såll trummor för materialsortering. Med trumsikten kan vi sortera bland annat jord, kompost, kalk och olika typer av bränslen och avfall.
712b0849volvohöglyft_page.jpg

Lastmaskiner

Vid nästan samtliga uppdrag behövs det en hjullastare. Vi har lastmaskiner och höglyftar med vikter från 12 till 30 ton.
img6983_page.jpg

Traktorer

Traktorerna används oftast til l olika former av spridningsuppdrag, flera är utrustade med griplastare för att kunna lasta spridaren.
flishugg910_page.jpg

Hugg

Vår flishugg har huggtrumma och kan flisa stockar upp till 700 mm, kapaciteten varierar mellan 60-120 m3f/tim beroende på aktuella förhållanden. Eftersom huggen tillhör de tystaste på marknaden så klara vi av uppdrag i anslutning till bebyggelse.
avfallskross_page.jpg

Krossar

Vi använder krossar som behandlar materialet i två steg, materialet passerar först genom grovkrossen och sedan genom finkrossen. Materialet kan variera mellan 100-500 mm i storlek, beroende på kundens önskemål. Avskiljning av metall sker i två steg. Maskinen passar utmärkt till at t krossa grot, retur trä och sopor.
712b1753grävmaskin_page.jpg

Grävmaskiner

Våra grävmaskiner varierar mellan 22-30 ton i vikt och flera av dem är utrustade för att arbeta med deponitäckningar. De maskiner vi använder till deponiarbeten har längre räkvidd, bredare band och maskinstyrning.
materialhanterare_page.jpg

Materialhanterare

Materialhanterarna används för sortering av avfall och för att mata krossverken. Materialhanteraren underlättar avfallshanteringen.
Foto 2015-05-08 18 35 58.jpg

Specialfordon

Fyrhjuling med bandsats. Vi använder fyrhjulingar med bandsatser bland annat för att lägga täckduk av olika slag i samband med deponianpassning. Det effektiviserar arbetet och är skonsamt mot underlaget.

TILL SALU

Vi har alltid en modern och väl underhållen maskinpark. Det betyder att vi kontinuerligt byter ut våra välskötta maskiner.

Just nu har vi inga maskiner eller fordon till salu.