Anläggningar

Vi driver idag ett tiotal egna anläggningar och arbetar som underentreprenör på ett flertal

andra. Vi kombinerar miljö och kvalitet med kompetens och strävar efter att ha så lite

miljöpåverkan som möjligt med en bibehållen produktivitet och lönsamhet. Deponiplatserna är strategiskt placerade för att minimera kostnad och miljöpåverkan från transporter.

 

Vi behandlar, förädlar och avsätter ett flertal olika avfalls- och återvinningsmaterial på våra anläggningar, samtidigt som vi tillverkar olika typer av produkter med hög kvalitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i kretsloppet.

sofiedal.jpg
älvenäs-5-600x400.jpg
olshammar.jpg

Sofiedal

Allmänt 
Sofiedal i närheten av Karlstads flygfält är en av Sveriges största anläggningar för öppen strängkompostering. År 2010 tog vi emot mer än 50.000 ton material och levererade våra kunder allt från färdig matjord till ren kompost.

 

Verksamhet
Sofiedal har möjlighet att ta emot 75.000 ton organiskt icke-farligt avfall per år och hanterar förutom kompost och jord även biobränsle, bioaska och slam.

Vi erbjuder hämtning av slam, restprodukter och annat biologiskt nedbrytbart avfall till ett bra pris, samt försäljning av råkompost, jord och andra jordförbättringsprodukter.

Älvenäs

Allmänt
Älvenäs deponi mellan Grums och Karlstad ligger på platsen där Svenska Rayon tidigare hade sin viskosfabrik. Den nedlagda fabriken från 1940-talet som tidigare ansågs vara en tickande miljöbomb har nu sanerats och byggts om till en modern anläggning för avfallsmottagning. Anläggningen tar emot tusentals ton material per år och har idag kommit in i skedet för sluttäckning.

Verksamhet
MEWAB arbetar med mottagning/ hämtning av restprodukter som jord, aska och slam, som sedan används som konstruktionsmaterial i anläggningen. Eftersom restprodukter används i deponin på detta sätt innebär det att processen blir otroligt resurseffektiv. Denna slutfas i konsumtionsförloppet utförs med andra ord med minsta möjliga miljöpåverkan. Med modern teknik och en vision om ett hållbart samhälle bygger vi för framtiden. 

 

Vi erbjuder mottagande och hämtning av restprodukter som jord, slam, askor, slagg, krossad betong, vägarbetesmaterial m.m.

Olshammar

Allmänt
MEWABs anläggning Olshammar på 35 000 kvm i Askesunds kommun, bedriver produktion av jordförbättringsprodukten strukturkalk, som sedan säljs till kunder i hela Mellansverige. Strukturkalk är en långverkande produkt som används av lantbrukare för att höja kvaliteten på jorden och göra så att näring bättre hålls kvar i jorden, t.ex fosfor lakas ur mycket långsammare. 

 

Verksamhet
Anläggningen har funnits i sex år varav två har bestått av strukturkalksproduktion, med produktion från mars t.o.m. september. Här produceras upp till 30 000 ton per år av mesakalk som kommer från Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk. 

Andra anläggningar

MEWAB driver flertalet anläggningar för avfallshantering, hygienisering och kompostering över hela Mellansverige. Med höga krav på kvalitet och resurseffektivitet uppfyller vi alla miljökrav med hjälp av den senaste tekniken inom vårt område.

Låt oss diskutera dina behov

Kundtjänst: 054-15 76 66 

Växel: 054-15 07 76  
E-post: info@mewab.se 

Besöksadress:

Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad

 

Faktureringsadress:

MEWAB AB
Motkod 7365563947579
Box 171
831 22 Östersund

 

Leverantörsfakturor i pdf-format mailas till: mewab@pdf.elektronomi.se

  • Linkedin Social Ikon
Kontakta oss

Tack för ditt meddelande

ISO14001.png
ISO9001.png
aaa.png