Återvinning

I dag är det viktigare än någonsin att alla gör vad de kan för att verka för ett hållbart samhälle. Att utveckla och bedriva verksamhet som har minsta möjliga negativa påverkan på miljön är av högsta vikt. Vi på MEWAB arbetar därför hårt för att återvinna så mycket vi kan av de material som vi hanterar. Det gör vi genom att ta emot organiska restprodukter från industriföretag som vi i en innovativ process omvandlar till bland annat mullhöjare, toppjord, råkompost och anläggningsjord.  Vi arbetar cirkulärt och återför material från de stora industrierna in i kretsloppet igen, material som annars hade kastas.

AdobeStock_323963698.jpeg

MEWAB driver flera anläggningar som enbart ägnar sig åt olika typer av behandling av restprodukter. Vi har lång erfarenhet av att hantera olika sorters material och har utvecklat unika processer för att allt material ska behandlas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi hanterar det mesta som går att använda inom anläggningsområdet som bland annat jordmassor, restprodukter från industrin och slam.

 

När vi arbetar med vår behandling utför vi ständigt intern kontroll för att säkerställa att kvaliteten på våra produkter håller högsta nivå. Förutom att omhänderta olika sorters restprodukter säljer vi därför också råkompost, anläggningsjord, matjord, mesakalk, strukturkalk och andra jordförbättringsprodukter. Vi gör helt enkelt allt vi kan för att bidra till ett välfungerande kretslopp. Det är det vi brinner för.

 

Vi utvärderar löpande ny innovation och teknik för att i framtiden kunna återvinna ännu fler material.

Erbjudande

 • Mottagande av organiska produkter för kompostering 

 • Avsättning av restprodukter vid anläggningsarbete

 • Avsättning av slam och annat material för kompostering

 • Sanering och avsättning av förorenat material efter rivningsarbete

 • Uppköp av utsorterade återvinningsfraktioner

 • Drift och utveckling av återvinningsgårdar och sorteringsanläggningar

 • Drift och utveckling av biobränsleterminaler

 • Projektering och planering av avsättning av avfall

 • Inmätning av anläggningar med drönare

 • Försäljning av matjord, råkompost och jordförbättringsprodukter 

sofiedal.jpg

Jordtillverkning

AdobeStock_194125900.jpeg

Marksanering

Kompostering

AdobeStock_323963521.jpeg

Förädling

landfill.jpg

Marksanering

Marksanering är på frammarsch i Sverige och har utvecklats snabbt. Idag behandlas och återvinns mer massor än någonsin tidigare, vilket är väldigt glädjande.

 

MEWAB utför marksanering och behandlingsarbete av förorenade massor, från bland annat anläggningsarbete, schaktmassor och muddermassor. Vi kan ta helhetsansvar för processen och erbjuder hjälp med samtliga eller enskilda delar beroende på våra kunders behov. Vi bidrar med experthjälp och underlättar våra kunders arbete genom att ordna med viktiga moment som avfallsdeklaration, transportdokument och provtagning av massor. En viktig del av vårt uppdrag är att se till så att allt material vi får in tas om hand och återvinns, så att inget går till spillo eller deponeras i onödan. På så sätt bidrar vi till att skapa ett kretsloppssamhälle.

 

Som ett steg i processen mot ett kretsloppssamhälle renas jordar från föroreningar från nyare och även äldre verksamheter. Jordmassorna som renas kan sedan användas i olika slags byggprojekt beroende på dess föroreningsgrad och som konstruktionsmaterial till deponier. På så sätt ser vi till att vi får användning för allt material som vi har tillgängligt i samhället. MEWAB är med andra ord på alla sätt ett cirkulärt och jordnära företag.

Låt oss diskutera dina behov

Kundtjänst: 054-15 76 66 

Växel: 054-15 07 76  
E-post: info@mewab.se 

Besöksadress:

Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad

 

Faktureringsadress:

MEWAB AB
Motkod 7365563947579
Box 171
831 22 Östersund

 

Leverantörsfakturor i pdf-format mailas till: mewab@pdf.elektronomi.se

 • Linkedin Social Ikon
Kontakta oss

Tack för ditt meddelande

ISO14001.png
ISO9001.png
aaa.png