Deponi

Att värna om miljön har blivit en grundläggande del i vårt moderna samhälle och ett område där vi i Sverige har kommit oerhört långt. Det är viktigt att restprodukter tas om hand så högt upp i avfallstrappan som möjligt, vilket vi har blivit bättre på. Det innebär att allt mindre läggs på deponier varje år. Men tyvärr kan inte allt återanvändas, återvinnas eller brännas för energiutvinning. Därför utformar, driver och underhåller MEWAB deponier, enligt den senaste standarden.

deponi@2x.jpg

Vi hjälper våra kunder med allt från projektering och utförande till flygfotografering. Vi tar gärna fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och är med ända från planeringsskedet till slutbesiktningen. Våra uppdrag kan skräddarsys för att på bästa sätt möta kundens behov där vi kan hjälpa till med t.ex. enskilda delar i en sluttäckningsprocess. Med modern teknik och en vision om ett hållbart samhälle bygger vi för framtiden.

Vi erbjuder

 • Helhetsansvar över deponidrift

 • Vara beställarstöd vid planering, projektledning och projektering av en sluttäckning eller ny deponiyta

 • Inventering av befintliga villkor och underlag

 • Planering och strategiupplägg för största möjliga lönsamhet

 • Upphandling av maskinentreprenörer och material

 • Byggledning

 • Arbetsledning

 • Myndighetskontakter

 • Utförande av alla typer av markentreprenader inom avfallsanläggning

 • Bottentätning

 • Distribution av konstruktionsmaterial

 • Inmätning av deponien

 • Försäljning av material för skyddtäckning och sluttäckning

 • Sluttäckning

 • Slutbesiktning

 • Flygfotografering av deponi eller avfallsanläggning

AdobeStock_318705490.jpeg

Projektering

landfill.jpg

Konstruktion

Drift

AdobeStock_346376395.jpeg

Kvalitetsuppföljning

kontroll_jord.jpg

Kontstruktion med restprodukter

Deponikonstruktion idag är helt annorlunda mot  hur man hanterade soptippar förr. Deponier byggs i flera steg och med hårda krav på kvalitet som håller för hela dess livslängd. En fördel med det breda arbetsområde som MEWAB utövar idag är att vi har möjlighet att på ett resurseffektivt sätt bygga deponier med restprodukter från de stora industrierna och material från marksaneringsuppdrag. Att kunna använda dessa konstruktionsmaterial innebär att byggandet blir både resurseffektivt och miljövänligt genom att inte ta nya råvaror i anspråk.

Kvalitetsuppföljning

Vi utformar våra rutiner efter policyn att vårt arbete alltid ska hålla högsta kvalitet.

 • Allt arbete dokumenteras

 • Vi följer självklart gällande miljölagar och riktlinjer för deponier

 • Vi tar hänsyn till deponins hela livslängd i vårt utförande

 • Säkerhet är prioriterat för både vår personal och omgivande miljö

Låt oss diskutera dina behov

Kundtjänst: 054-15 76 66 

Växel: 054-15 07 76  
E-post: info@mewab.se 

Besöksadress:

Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad

 

Faktureringsadress:

MEWAB AB
Motkod 7365563947579
Box 171
831 22 Östersund

 

Leverantörsfakturor i pdf-format mailas till: mewab@pdf.elektronomi.se

 • Linkedin Social Ikon
Kontakta oss

Tack för ditt meddelande

ISO14001.png
ISO9001.png
aaa.png