Kalk ger flera fördelar

Att använda kalkprodukter i jordbruket har flera fördelar, bland annat skapar det bättre förutsättningar för odling och ökar skördens och jordens kvalitet. Tack vare sin fina struktur är kalk en snabbverkande produkt som ger effekt direkt. Studier visar att användning av kalk kan ge en skördeökning på upp till 20 procent under en femårsperiod efter kalkningen.

I dagsläget erbjuder vi tre olika kalkprodukter: mesakalk, magnesiumberikad mesakalk och strukturkalk. 

Mesakalk

För optimal tillväxt måste marken ha rätt pH-värde. Mesakalk motverkar den försurning som sker vid odling och har även en buffrande effekt. Vid ett högre pH-värde ökar rottillväxten, vilket ger bättre näringsupptag och tillväxt samt ökad kvalitet på grödorna. Att sprida mesakalk är det mest kostnadseffektiva sättet att maximera din skörd. Vi producerar även mesakalk berikad med magnesium.

Strukturkalk

För jordar som innehåller mer än 20 procent lera rekommenderar vi vår strukturkalk. Den innehåller aktivt kol som luckras upp i jorden vilket gör det enklare att bruka. En annan fördel med strukturkalk är att förlusten av fosfor från marken minskar. Strukturkalken löser sig snabbt och förbättrar jordens struktur i 50 år framöver.

Är du intresserad av att beställa strukturkalk? Kontakta eller !