Konstruktion med restprodukter

Deponikonstruktion idag är helt annorlunda mot hur man hanterade soptippar förr. Deponier byggs i flera steg och med hårda krav på kvalitet som håller för hela dess livslängd. En fördel med det breda arbetsområde som MEWAB utövar idag är att vi har möjlighet att på ett resurseffektivt sätt bygga deponier med restprodukter från de stora industrierna och material från marksaneringsuppdrag. Att kunna använda dessa konstruktionsmaterial innebär att byggandet blir både resurseffektivt och miljövänligt genom att inte ta nya råvaror i anspråk.

Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.