Lantbruk

Vi går en spännande framtid till mötes. Ny teknik och utveckling ger nya förutsättningar och möjligheter. Vårt cirkulära arbetssätt kombinerat med gedigen erfarenhet och ett stort engagemang gör att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa svenska lantbrukare att bibehålla välmående jordar. Vi har både produkterna och tjänsterna som kan ta skördarna till nästa nivå.  

AdobeStock_123872758.jpeg

Vi på MEWAB vet att åkrar mår bra av att kalkas ungefär vart femte år för att motverka försurningen som sker vid all typ av odling. Därför har vi ända sedan 80-talet hjälpt svenska lantbrukare med att sprida kalk och andra jordförbättringsprodukter som till stor del produceras av restprodukter från andra industrier som till exempel pappersbruk. På så sätt återvinner vi material som annars går till spillo och återför det till kretsloppet.

 

Idag är vi en av de mest erfarna aktörerna inom området och hjälper lantbrukare i större delen av Sverige. Vår personal har en gedigen bakgrund inom lantbruk och det ger oss stor förståelse för de speciella behov våra kunder har. Eftersom vi driver egna anläggningar för förädling, lagring och hygienisering kan vi själva bidra med allt material. Det betyder att vi också är en god samarbetspartner om du behöver hjälp med att avsätta mesakalk eller andra restprodukter. 

Vi arbetar med precisionsspridning av våra produkter.

Vi erbjuder

  • Försäljning, distribution och spridning av mesakalk

  • Hantering och förädling av kalk hos industrin

  • Försäljning, distribution och spridning av jordförbättringsprodukter

  • Distribution och spridning av slam

Kalkhantering

AdobeStock_159394204.jpeg

Jordförbättring

Mesakalk

IMG_0236 (1).JPG

Analys

AdobeStock_275113156.jpeg

Mesakalk

MEWAB är marknadsledande inom förädling av restprodukter från pappersbruk. Vi är också branschens största leverantör med lång erfarenhet av hantering av mesakalk som vi tillverkat och spridit på svenska åkrar i över 40 år.

 

Mesakalk har stora fördelar vid användning i jordbruket, då det skapar bättre förutsättningar för odling och ökar skördens och jordens kvalitet. Den är snabbverkande på grund av sin finkornighet och har en buffrande effekt på pH-värdet. Studier visar att användning av kalk kan ge en skördeökningen upp till 20% under en femårsperiod efter kalkningen, med störst effekt vid odling av korn, baljväxter, sockerbetor och oljeväxter.

 

Genom att använda kalk i jordbruket ges förutsättningar för en bättre slutprodukt och en större skörd. Att arbeta för ett optimalt pH-värde på detta sätt är rekommenderat av Jordbruksverket, för att uppnå en rad fördelar, som bland annat:

  • Att sprida mesakalk på dina åkrar är det mest kostnadseffektiva sättet att maximera din skörd.

  • Rottillväxten ökar vid ett högre pH-värde, vilket ger ett bättre näringsupptag och tillväxt samt ökad kvalitet på grödorna

  • Behovet av gödsel minskar då grödorna lättare kan ta upp näringsämnen, vilket medför lägre kostnader för gödsel samt minskat bidrag till övergödning

  • Upptaget av giftiga tungmetaller minskar, t.ex. kadmium, vilket ger en bättre produkt

AdobeStock_306725965 (1).jpeg
Lm_logo_center.png

Du kan också köpa direkt via Svenska Lantmännen

Låt oss diskutera dina behov

Kundtjänst: 054-15 76 66 

Växel: 054-15 07 76  
E-post: info@mewab.se 

Besöksadress:

Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad

 

Faktureringsadress:

MEWAB AB
Motkod 7365563947579
Box 171
831 22 Östersund

 

Leverantörsfakturor i pdf-format mailas till: mewab@pdf.elektronomi.se

  • Linkedin Social Ikon
Kontakta oss

Tack för ditt meddelande

ISO14001.png
ISO9001.png
aaa.png