Lantbruk

Vi återför näring till åkermarker

Kärnan i vår verksamhet är att skapa cirkulära kretslopp och återföra näring till åkermarker – där den en gång kom ifrån. Förutom att vi gör miljön en tjänst kan vi på ett effektivt sätt hjälpa svenska lantbrukare att öka bördigheten och bibehålla välmående jordar. 

Mesakalk

Mesakalk är en restprodukt från pappersbruk som är utmärkt att återanvända i jordbruket då den har flera fördelar. Mesakalk höjer pH-värdet, vilket ökar rottillväxt och därmed även ökad tillgänglighet för andra näringsämnen. 

Strukturkalk

Genom att tillsätta strukturkalk luckras jorden upp och blir mer lätthanterlig. Jordar som strukturkalkats får en bättre vattenhållande förmåga och fönstret när man kan bruka jorden förlängs. 

Jordbrukskalk

I samarbete med SMA Mineral erbjuder vi jordbrukskalk som balanserar pH-värdet, binder tungmetaller och förbättrar grödans upptagningsförmåga av näring. Kalken går att sprida på KRAV- och ekocertifierade gårdar. 

Med lång erfarenhet från lantbruket

Vår personal har en gedigen bakgrund inom lantbruket, vilket ger oss en stor förståelse för de speciella behov våra kunder har. Våra produkter för jordförbättring produceras till stor del av restprodukter från industrier.

Bidrar med eget material

I och med att vi driver egna anläggningar för förädling, lagring och hygienisering kan vi själva bidra med allt material. Det betyder att vi också är en god samarbetspartner om du behöver hjälp med att avsätta mesakalk eller andra restprodukter.

Jordförbättring

Vi hanterar restprodukter från flera olika industrier för att kunna återföra så mycket växtnäring som möjligt till kretsloppet. Bland annat erbjuder vi allt från ren kompost till färdig matjord från vår anläggning Sofiedal.
Vi tittar på kundernas analyser och rekommenderar rätt produkter efter jordens förutsättningar. 
Läs mer om våra produkter