Lantbruk

Vi återför näring till åkermarker

Kärnan i vår verksamhet är att skapa cirkulära kretslopp och återföra näring till åkermarker – där den en gång kom ifrån. Förutom att vi gör miljön en tjänst kan vi på ett effektivt sätt hjälpa svenska lantbrukare att öka bördigheten och bibehålla välmående jordar. 

Med lång erfarenhet från lantbruket

Vår personal har en gedigen bakgrund inom lantbruket, vilket ger oss en stor förståelse för de speciella behov våra kunder har. Våra produkter för jordförbättring produceras till stor del av restprodukter från industrier.

Bidrar med eget material

I och med att vi driver egna anläggningar för förädling, lagring och hygienisering kan vi själva bidra med allt material. Det betyder att vi också är en god samarbetspartner om du behöver hjälp med att avsätta mesakalk eller andra restprodukter.

Vi erbjuder

  • Försäljning, distribution och spridning av kalkprodukter
  • Hantering och förädling av kalk hos industrin
  • Försäljning, distribution och spridning av jordförbättringsprodukter
  • Distribution och spridning av slam

Kalkhantering

Mewab är marknadsledande inom förädling av restprodukter från pappersbruk och har med gott resultat spridit mesakalk på svenska åkrar i över 40 år. Att kalka ungefär vart femte år ger förutsättningar för en bättre slutprodukt och en större skörd.

Jordförbättring

Vi hanterar restprodukter från flera olika industrier för att kunna återföra så mycket växtnäring som möjligt till kretsloppet. Bland annat erbjuder vi fosforrikt slam och allt från ren kompost till färdig matjord från vår anläggning Sofiedal.

Analys

Vi tittar på kundernas analyser och rekommenderar rätt produkter efter jordens förutsättningar. Inför slamspridning analyserar vi alltid marken och vi kan även göra kompletterande analyser för att titta på exempelvis ler- och mullhalt.

Intresserad av att beställa mesakalk? Välkommen att kontakta oss för offert!