AdobeStock_210314223.jpeg

Vi är ett jordnära företag

Mewab är ett ledande företag inom circulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter inom tre affärsområden: Lantbruk, Återvinning och Deponi. Vi utför helhetsentreprenad inom alla områden med kunden och miljön i fokus.

Kvalitet och miljö

Vi strävar efter att återanvända, återvinna och förädla så mycket material vi kan. Vi tror att ett cirkulärt arbetssätt är framtiden och är stolta över att vi har utvecklat egna innovativa processer som gör att vi kan använda restprodukter och organiskt material från industriföretag för att producera till exempel mesakalk eller toppjord. Det material vi inte kan återvinna använder vi istället för att bygga upp våra deponier. Allt för att ta minimalt med nya naturresurser i anspråk.

 

Det är viktigt för oss att de produkter och tjänster vi erbjuder ska hålla en genomgående god kvalitet. MEWAB arbetar därför enligt ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

 

All utrustning och teknik som vi använder idag är av nyare modell. Vi strävar alltid efter att bli bättre och i vår verksamhet följer vi därför BAT-principen, som innebär att alla nyinvesteringar genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi följer också substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare när dessa blir tillgängliga. Vi använder oss även av biologiskt nedbrytbara oljor i våra maskiner och arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår resursförbrukning.

 

Med ett långsiktigt säkerhets-, kvalitets- och miljöarbete som utförs i en sund och utvecklande arbetsmiljö, gör vi på Mewab allt vi kan för att möta våra kunders behov och samtidigt värna om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. 

Innovation och utveckling

Den snabba tekniska utvecklingen som sker inom industrin ger nya möjligheter att förbättra och utveckla vårt arbetssätt och våra metoder – både ur en miljösynpunkt och till fördel kunden. MEWAB är ett innovativt företag som konstant tittar på nya sätt att återvinna och förädla ytterligare restprodukter för att bidra ännu mer till ett hållbart samhälle. Det gör vi både själva med input från våra kunder och ny teknik samt tillsammans med andra nytänkande aktörer. Vi har ett nära samarbete med Karlstads universitet kring forskning och utveckling.

Vår historia

Det hela började 1986 då två bröder i Karlstad insåg att det fanns ett behov hos lantbrukarna av att få tjänster utförda i jordbruket. De beslutade sig för att starta ett företag för att underlätta och förbättra lantbrukarnas arbete. Detta var början för MEWAB. Sedan dess har företaget utvecklats och vi fokuserar idag på återvinning av organiska restprodukter inom våra tre huvudsakliga affärsområden – lantbruk, återvinning och deponi – där vi erbjuder helhetsentreprenad med kunden och miljön i centrum.

 

Vi tillgodoser på detta sätt våra kunders behov samtidigt som vi värnar om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. Tillsammans skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle.

MEWAB sysselsätter idag omkring 40 personer och omsätter ungefär 70 miljoner kronor, samt har AAA-rating enligt Soliditet.

Vårt huvudkontor ligger i Karlstad men vår verksamhet sträcker sig över hela landet med tyngdpunkt på Värmland och Mälarregionen. Vi har egen kompetens inom företaget i hela kedjan från planering / budgetering till utförande av såväl lantbruksspridning som deponikonstruktion.

Quotation Mark

"MEWAB har bra kontakter med bönder och jordbruk som har användning för våra restprodukter"

Dan Björk

Munksjö Aspa

Quotation Mark

"Vi är trygga med MEWAB som entreprenör och vi vet att vi alltid får ett bra resultat"

Vafab

Quotation Mark

”Vi har jobbat tillsammans ända sen 80-talet, så jag har stort företroende för MEWAB. De vet vad de sysslar med helt enkelt” 

Niklas Boqvist 

Lantbruk Väse

Låt oss diskutera dina behov

Kundtjänst: 054-15 76 66 

Växel: 054-15 07 76  
E-post: info@mewab.se 

Besöksadress:

Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad

 

Faktureringsadress:

MEWAB AB
Motkod 7365563947579
Box 171
831 22 Östersund

 

Leverantörsfakturor i pdf-format mailas till: mewab@pdf.elektronomi.se

  • Linkedin Social Ikon
Kontakta oss

Tack för ditt meddelande

ISO14001.png
ISO9001.png
aaa.png