Vår nya medarbetare? Ex jobb? Praktik?


Tack för visat intresse!
Mewab är ett företag inom cirkulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter inom tre affärsområden –
Lantbruk, Återvinning och Deponikonstruktion.

Vi är en del i kretsloppet


Kontakta mig

Intresserad av: