Strukturkalk

Jordar med en lerhalt på 15 procent och uppåt är svåra att hantera. Genom att tillsätta strukturkalk luckras jorden upp och blir mer lätthanterlig. Jordar som strukturkalkats får en bättre vattenhållande förmåga och fönstret när man kan bruka jorden förlängs. 

Regnvatten rinner vattnet av ytan på lerhaltiga jordar och tar med sig fosfor och andra viktiga näringsämnen som bidrar till övergödning i närliggande vattendrag istället för att de ska tas upp av grödan som odlas på åkern. 

Strukturkalk ger flera positiva effekter

Forskning har även visat på en skördeökning på 15 procent och ett minskat fosforläckage med 50 procent tack vare en mer porös struktur som ger bättre infiltration. Dessutom håller resultatet i minst 50 år om jorden brukas rätt. 
På våren och hösten torkar jorden upp bättre om man har strukturkalkat, vilket ger växten bättre förutsättningar. Lerhaltiga jordar som har strukturkalkats ger lantbrukaren ett större fönster när det är möjlig att så. Istället för 2 dagar har lantbrukaren 14 dagar på sig, vilket gör att man man hinner med hela arealen.

När ska man strukturkalka?

Sprid strukturkalken minst 2 veckor innan sådd. Ska man så på våren kan man med fördel sprida strukturkalk på hösten för att behålla jorden lucker. Senast 2 dygn efter spridning bör kalken bearbetas in i jorden.
 
Strukturkalk med kol
Mewab erbjuder även strukturkalk  med kol, som har lägre CaO vilket ger mindre effekt på pH-värdet. Halten aktiv CaO ligger på samma nivå som hos vanlig strukturkalk. 

Strukturkalk är en viktig miljöåtgärd

Strukturkalkning bidrar till minskat näringsläckage och mindre erosion i och med att vattnet filtreras genom marken istället för att rinna ut i ett närliggande vattendrag. Det medför även att kemikalier stannar kvar där de ska för att ge effekt till växterna. 
Strukturkalkning en av jordbrukets viktigaste åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön. 

Hur kan Mewab hjälpa till?

Mewab tillverkar strukturkalk genom att bland in bränd eller släckt kalk i vår Mesakalk, som återvinns från pappersindustrin. Vi fungerar även som rådgivare och är behjälpliga i planeringen för att lantbrukaren ska få ut så mycket som möjligt av kalkningen. 

Är du intresserad av att beställa strukturkalk? Kontakta eller !

Intresserad av att beställa strukturkalk?
Välkommen att kontakta oss för offert!