Vi är en del av kretsloppet

Tillsammans mot ett långsiktigt hållbart samhälle

Mewab är ett företag inom cirkulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter inom tre affärsområden – Lantbruk, Återvinning och Deponikonstruktion. 

Vi strävar efter att återanvända, återvinna och förädla så mycket material vi kan och samtidigt återföra nya restprodukter till kretsloppet för att kunna möta kundens behov och samtidigt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi tänker cirkulärt

Vårt främsta fokus är att utveckla innovativa processer där vi tar tillvara på restprodukter och material från industriföretag och förädlar dem till exempelvis mesakalk eller toppjord. 
Allt material vi inte kan återvinna använder vi för att sluttäcka våra deponier. På så sätt slipper vi ta nya naturresurser i anspråk. 

LANTBRUK

ÅTERVINNING

DEPONIKONSTRUKTION

Lantbruk

Vårt cirkulära arbetssätt i kombination med erfarenhet och engagemang gör att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa lantbrukare att öka bördigheten och bibehålla välmående jordar. Vi har både kunskapen, produkterna och tjänsterna som tar skörden till nästa nivå. 

Återvinning

Mewab driver flera anläggningar där vi tar emot organiska restprodukter från industriföretag, som annars hade kastats. Dessa omvandlas till bland annat mullhöjare, toppjord, råkompost och anläggningsjord som vi återför till kretsloppet. 

Deponikonstruktion

För att inget material ska gå till spillo använder vi det vi inte kan återvinna till att sluttäcka stängda deponier. Vi tar fullt ansvar för projekten och finns med från planeringsstadiet till slutbesiktningen. Vi kan även hjälpa till med enskilda delar i processen.